Vakıf Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019

Vakıf Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

Vakıf Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019

Vakıf Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019 İlanı

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

GENEL NİTELİKLER

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de istihdam edilmek üzere "Müfettiş Yrd." ve "Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yrd." unvanlarında sınav ile personel alımı yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVINA KATILIM GENEL KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, en az 1 yıl tecilli olmak veya muaf olmak veya bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş olmak.

Kamu haklarından yoksun olmamak.

Müfettiş Yardımcısı olarak istihdam edilecek olanların, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisans bölümleri arasından; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden ya da Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili Lisans bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Fakültelerin ilgili bölümlerinin dışında kalan bölümlerinden mezun olup, yine bu paragrafta belirtilen Lisans programlarında Yüksek Lisans derecesi almış olmak veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak,

İlk defa işe alınacak personel için; bayanlarda 28, erkeklerde 30 yaşını doldurmamış olmak.

İyi hal sahibi olmak (taksirli suçlar hariç olmak üzere hapis cezası gerektiren bir fiilden veya affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi rüşvet, hırsızlık, zimmet dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi şeref ve haysiyet kırıcı, yüz kızartıcı bir fiil ile mahkum olmamak).

Resmi ya da özel bir kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz.

Tutum ve davranışları ile Müfettişliğe engeli olmamak.

Seyahat engeli bulunmamak.

Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak.

Banka tarafından daha önce açılan yazılı giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak.

Banka’nın daha önce açtığı sınavların mülakatlarında (sözlü) başarısız sayılmamak.

Aday hakkında yapılan gerekli inceleme ve araştırma sonucu olumlu olmak.

Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak.

( * ) Sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur.

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 240 test sorusu yer alacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi (Tüm Adaylar):

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi (Tüm Adaylar): Başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde YDS’den 75 puan veya TOEFL-IBT’den 90 puan üzeri alan adaylar İngilizce Sınav Sorularından muaf tutulacaktır.

Alan Bilgisi Testi (Müfettiş Yardımcılığı-İdari):

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim

Bankacılık ve Finans; Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Matematik, İstatistik

Alan Bilgisi Testi (Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcılığı):

Bilgi Sistemleri 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Ağ Teknolojileri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Bilgi Sistemleri 2: Donanım, Yazılım, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

* Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 21.04.2019 Pazar günü İstanbul’ da gerçekleştirilecektir.

Başvuru yapan adaylar arasından sınava katılımı uygun bulunanlar için bilgilendirme yapılacaktır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Banka’nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yazılı sınav sonucunda başarı sıralamasına göre adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

NOT: Bankanın sınava girme kriterlerine uygun olup başvurusu kabul edilen adaylardan, sınavdan önce sınav masraflarını talep etme hakkı saklıdır.

Aday Kriterleri

Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci)

Yabancı Dil: İngilizce ( Okuma: İyi, Yazma: İyi, Konuşma: İyi )

Vakıf Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019 İlanının detayları ve başvuru için alttaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.kariyer.net/is-ilani/vakif-katilim-bankasi-a-s-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-2261020

Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin İlanlar Cebinize Gelsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

YORUM EKLE