Aksu Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alımı İlanı ( Mimar, Mühendis ve Eğitmen )

Aksu Belediyesi Sözleşmeli Mimar, Mühendis ve Eğitmen Alımı Yapacak

Aksu Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alımı İlanı ( Mimar, Mühendis ve Eğitmen )

ANTALYA ILI AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıf, unvan, adedi, eğitim durumu belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

1 - Giriş Sınavı: Sözlü /mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü mülakat sınav tarihi: 14.06.2019 saat 14:00

Sözlü Sınav yeri: Aksu Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Son başvuru günü olan 13 Haziran 2019 tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3 - Görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunları bulunmamak.

4 - Başka bir kamu kuruntunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

5 - Antalya'nm Aksu ilçesinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

5 - FakülteIerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı fotokopisi

2 - Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi

3 - Yerleşim yeri belgesi

4 - Özgeçmiş ve dilekçe

5 - Sağlık raporu

6 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

7 - 2 adet vesikalık fotoğraf

8 - Adli sicil belgesi

9 - Güvenlik ve arşiv araştırmasında çalışmasına engel durumunun olmaması

9 - 657 Sayılı D.M.K.'nın 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 10.06.2019 - 13.06.2019 Perşembe günü saat 16:00'a kadar Aksu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 14.06.2019- Saat: 14:00)

Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin İlanlar Cebinize Gelsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

YORUM EKLE