Belediye Personel AlımıKamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Belediye KPSS P3 İle VHKİ Alımı Yapacak!

Belediye KPSS P3 İle VHKİ Alımı Yapacak!
Belediye KPSS P3 İle VHKİ Alımı Yapacak!

Belediye KPSS P3 İle VHKİ Alımı

Diyarbakır Çüngüş Belediyesi VHKİ alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Diyarbakır Çüngüş Belediyesi bünyesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni VHKİ kadrosunda istihdam etmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular şahsen yada posta ile yapılacak

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.07.2022 tarihinden 29.07.2022 cuma günü saat 17.00’ye kadar  şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapabileceklerdir.

KPSS P3 ile alım olacak

Yayımlanan ilana göre Diyarbakır Çüngüş Belediyesi VHKİ alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almaları şartı aranıyor.

Diyarbakır Çüngüş Belediyesi KPSS P3 İle VHKİ Alımı İlanı 

Belediye KPSS P3 İle VHKİ Alımı Yapacak!

Başvuru sırasında istenen belgeler 

 • Başvuru Formu Kurumdan yada  www.cungus.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 •  Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi,
 •  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 •  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru şartları 

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 •  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

Diyarbakır Çüngüş Belediyesi KPSS P3 İle VHKİ Alımı ilanının detayları için TIKLAYIN

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu