Belediye Personel AlımıKamu Personel AlımıMemur Alımı

Büyükşehir Belediyesi KPSS 50 İkamet Şartsız 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak!

Büyükşehir Belediyesi KPSS 50 İkamet Şartsız 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak!
Büyükşehir Belediyesi KPSS 50 İkamet Şartsız 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak!

Büyükşehir Belediyesi KPSS 50 İkamet Şartsız 124 İtfaiye Eri Alımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı ilanı yayımladı. 22 Haziran 2022 Tarihli ve 31874 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İtfaiye Eri pozisyonunda istihdam etmek üzere toplamda 124 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak.

Alımlar sınav ile yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı kurumun yapacağı sözlü ve uygulamalı sınav ile yapılacak olup, adaylar başvurularını 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İkamet şartı yok 

Başvuru yapacak adaylardan, Muğla ili sınırları içerisinde ikamet etme şartı aranmıyor.

Başvuru genel şartları neler ? 

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Başvuru özel şartları neler ? 

 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru sırasında istenen belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Hangi kadroya başvuracağına dair başvuru dilekçesi,
 3. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
 5. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 6. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

 

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu