İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!
Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kontenjan Dağılımı Tablosunda belirtilen şekilde 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı Detayları

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,

8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu 155 Temizlik Görevlisi Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.

Bir Yorum

  1. Allah rızası için evet alım oluyor ama insaf yaş sınırı koyuyorsunuz bizler napalım biz giremiyoruz malesef çalışmamız lazım ihtiyacımız var iş arıyoruz yaş sınır koyuyorlar birde bu konuya el atsanız çalışamassak pirimimiz asıl dolduracak yaş sınırı koymayınki bizlerde mağdur olmayalım emekli olabilelim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu