İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Kamu Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı Yapacak!

Kamu Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı Yapacak!
Kamu Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı Yapacak!

Kamu Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı

Kamu Üniversiteleri memur alımlarının yanında daimi işçi personel alım ilanları yayınlamaya devam ederken, Çukurova Üniversitesi en az ilkokul mezunu 17 daimi işçi personel alımı yapacağını resmi olarak duyurdu.

Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak

Resmi gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi en az ilkokul mezunu 17 daimi işçi personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuru şekli ve zamanı ;

Şartları taşıyan adayların, 27/12/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir;

Kamu Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı Yapacak!

Başvuru şartları neler ?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

Başvuru sırasında istenen belgeler ;

  • Başvuru Formu
  •  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  •  Adli Sicil Kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  •  Fotoğraf (2 adet)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Çukurova Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 17 Daimi İşçi Personel Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu