İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi 15 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı (En Az Lise Mezunu)

Kayseri Üniversitesi 15 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

Kayseri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Ek-1 tabloda dağılımı gösterilen kadroya Sürekli İşçi ( Güvenlik Görevlisi ) alımı yapılacaktır.

• Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

• Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

• Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, özel koşullarda istenilen belgeleri, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını kura işlemleri sonrası ve sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır.

• Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

• Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Yayınlanma Tarihi: 11/05/2020
Son Başvuru Tarihi: 15/05/2020

BAŞVURU ŞARTLARI:

A – GENEL ŞARTLAR

• Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak.

• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

• Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

B – ÖZEL ŞARTLAR

• 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

• 18 yaşını tamamlamış, 45 yaşından gün almamış olmak. (son başvuru tarihi 15.05.2020 üzerinden hesaplanacaktır.)

• Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerlik yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

• Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

• İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

• Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

• Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

• Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

• Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

• Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır.

• Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır.

• Kura çekimi süreci https://www.youtube.com/channel/UCS8fo41aKmbCC8BDEsEoNg?view_as=subscriber linkinden canlı yayınlanacaktır.

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

• Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

• Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

• Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

• Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.personeldb.kayseri.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

İSTENEN BELGELER;

• Başvuru Dilekçesi

• Başvuru Formu

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

• E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

• Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

• Fotoğraf (4 adet)

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

• Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi ve aslı.

SÜREKLİ İŞÇİLERİN İŞE ALIM SÜRECİ

1 – İLAN YAYINLAMA VE BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ: 11.05.2020

2 – BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 15.05.2020

3 – BAŞVURANLARIN LİSTESİNİN İŞKURDAN BİLDİRİMİ VE İLAN EDİLMESİ: 20.05.2020

4 – NOTER KURASI (İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE YAPILACAKTIR.): 22.05.2020 SAAT: 14.00

(İlan Edilen kadro sayısının 4 katından az olması halinde tüm adaylar mülakata alınacaktır.)

5 – KURA SONUÇLARIN YAYINLANMASI ( ASIL VE YEDEK ADAYLAR): 25.05.2020

6 – İSTENİLEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ: 26 – 29.05.2020

7 – MÜLAKAT SINAVININ YAPILMASI: 03.06.2020

8 – MÜLAKAT SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI: 05.06.2020

Kayseri Üniversitesi 15 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Tablo 1

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu