İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İlanı

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından personel alımı yapılacağına değinildi. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere terörle mücadele kapsamında malul sayılmayacak şekilde yaralanan bir kişi, engelli kadrosunda bir kişi işçi alımı yapılacaktır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak? 

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından 2 işçi alımı yapılacaktır. İşte, alım yapılan kadrolar:

 • Sürekli İşçi (Engelli) 1 kişi,
 • Teknisyen (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde) 1 Kişi alım yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3. Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Özel Şartlar

 1. Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.
 2. Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.
 3. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için; başvurunun son tarihi itibarıyla meslek liselerinin Kimya Teknolojisi Alanı Kimya Laboratuvarı veya Petrol-Rafineri dalından mezun olmak.
 4. Engelli işçi alımına müracaat edecekler için, başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Yiyecek – İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak dalından mezun olmak.
 5. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.
 6. Engelli işçi alımına müracaat edecekler için; tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu