1. Ana Sayfa
  2. İşçi Alımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temizlik Görevlisi Alımı İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIMI İLANI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temizlik Görevlisi Alımı Detayları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kura usulü ile 15 (on beş) adet Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) alınacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Osmaniye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresinde “İş” Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR:

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 – 36 yaşından gün almamış olmak.

4 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5 – Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli)

6 – Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

7 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Not: İlana ilişkin tüm detaylar 22 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.

Yorum Yap