İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!
Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi Alımı

Trabzon Üniversitesi Engelli / TMY personel alım ilanı yayımladı. Üniversiteler engelli ve TMY kapsamında sürekli işçi alımlarına devam ederken, Trabzon Üniversitesi İŞKUR üzerinden Engelli ve TMY kapsamında 3 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

İŞKUR üzerinden Engelli/TMY kapsamında işçi alımı

Trabzon üniversitesi tarafından yayımlanan alım ilanına göre alımlar Engelli ve TMY kapsamında, İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvurula başladı

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi alımı için başvuru süreci başladı. Adaylarda başvurularını 4 – 8 Nisan 2022 tarihleri arasında Trabzon İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Kadro dağılımı

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle Engelli/TMY 3 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Kura tarihi 14 Nisan

Trabzon Üniversitesi Engelli / TMY personel alımı kura ile yapılacak olup, kura 14 Nisan 2022 tarihinde Söğütlü Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Amfisi Akçaabat/TRABZON adresinde yapılacaktır.

Başvuru şartları neler ? 

 •  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Engellilerin durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri zorunludur,
 • Başvurunun son günü itibarıyla duyuru tablosunda yer alan unvana ilişkin talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmak,
 • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sözlü sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Trabzon Üniversitesi İŞKUR İle EngelliTMY 3 Sürekli İşçi Alımı ilanının detayları için TIKLAYIN

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu