İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 20 Güvenlik Görevlisi ve 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 20 Güvenlik Görevlisi ve 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 20 Güvenlik Görevlisi ve 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 20 Güvenlik Görevlisi ve 20 Temizlik Görevlisi Alımı İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 20 Güvenlik Görevlisi ve 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Şartları uyan adaylar, başvurularını Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

A – GENEL ŞARTLAR:

1 – 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2 – 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 – Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B – AÇIKLAMALAR

1 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2 – Askerlik ile ilişiği olmamak,

3 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4 – Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

5 – Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,

6 – Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7 – Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

8 – Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

9 – Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanın tam metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu