Kamu Personel AlımıMemur Alımı

2022 EKPSS Taban Puansız Kura İle 2927 Memur Alımı Yapılacak!

2022 EKPSS Taban Puansız Kura İle 2927 Memur Alımı Yapılacak!
2022 EKPSS Taban Puansız Kura İle 2927 Memur Alımı Yapılacak!

2022 EKPSS Taban Puansız Kura İle 2927 Memur Alımı

Engelli vatandaşların Devlet Memurluğuna atanabilmesi için resmi olarak süreç bugün başladı. Geçtiğimiz aylarda ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonrasında kamuya alımların yapılacağı 2022 EKPSS kılavuzu bugün ÖSYM tarafından duyuruldu.

2022 EKPSS tercih süreci başladı

Yayımlanan EKPSS kılavuzuna göre engelli vatandaşların kamuda ki bir çok kuruma atanmak için tercihte bulunacakları süre, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren başladı.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

Tercihler 5 – 14 Ocak tarihleri arasında yapılacak

Adaylar tercihlerini 05 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 14 Ocak 2022 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

2022 EKPSS Tercihler nasıl yapılacak?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz “ADAY İŞLEMLERİ” alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız ve tercih işlemlerini sonlandırınız.

Kimler başvuru yapabilir?

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).
2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4-)Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
5-)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6-)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

*2022 EKPSS tercih süreci, detaylar, kadrolar ve kadrolar için istenen özel şartlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin.

İlkokul, Lise, Önlisans, Lisans Mezunu 2.927 Kamu Personeli Alımı Kadro Dağılımı İçin Tıklayın

Kılavuz İçin Tıklayın

İlkokul, Lise, Önlisans, Lisans Mezunları İçin TEK SAYFA HALİNDE Nitelik Kodları ve Alan/Dal/Programı İçin Tıklayın

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu