Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 1 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 2 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 3 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 4 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 5 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 6 Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı İlanı Detayları 7

Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sağlık Personeli Alımı Detayları:

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

28.09.2020 – 12.10.2020

I – GENEL ŞARTLAR:

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 – 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3 – Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Katta bulunan 4/B Başvuru Ofisine (Kepez/AYDIN) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, noter vekaleti ile yapılacak başvurular ise kabul edilecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

3) Öğrenim Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5) 1 Adet Resim,

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen şartları ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen sertifika/belgelerin üzerinde tarih olması ya da ekinde tarihi belirten ayrı bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur. İlan başvuru süresi içinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir Yorum

  1. Keşke tek tek isim verseydiniz bu kadar ıvır zıvır yazmaya uğraşmasaydınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu