İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 İşçi Alımı İlanı Yayımladı!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 İşçi Alımı Yapıyor! Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu Üzerinden 40 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 İşçi Alımı Detayları

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 • Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Engelli Personel Genel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 • Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 •  Engellilik raporu en az %40 olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
 • Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (İMİD) ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Özel Şartlar
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri
 1.  Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği ”dallarından mezun olmak Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.
 3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.
 4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işleri, ayrıca ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Engelli Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri

 1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği ” dallarından mezun olmak Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 1.  Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
 3. Lise ve dengi okul mezunu olmak. Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.
 4. Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
 5. Bayan adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.) Bayan Güvenlik Görevlisi Üniversitemiz Rektörlüğü Giriş katında görevlendirilecektir. Üniversitemize başvuran bayan öğrenci ve vatandaşların mahremiyet açısından üst araması vb. iş ve işlerde çalışacak olup, güvenlik hizmetlerinde çalışacaktır.
 6. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 • Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
 • Güvenlik Görevlisi adaylardan en az (B) sınıfı sürücü belgesi
 •  Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (En az 1 yıl geçerlilik tarihi olmalı)

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 30 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapacak olan adayların Türkiye İş Kurumu resmi sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden başvuru yapması gerekir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 İşçi Alımı İlanının tam metni için TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu