İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Bingöl Üniversitesi En Az Lise Mezunu 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

21.12.2020 tarih ve 31341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Sürekli İşçi Alım İlanı iptal edilmiştir.

İlan Olunur.

Bingöl Üniversitesi En Az Lise Mezunu 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor! Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 9 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Bingöl Üniversitesi En Az Lise Mezunu 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları 1 Bingöl Üniversitesi En Az Lise Mezunu 9 Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları 2

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 21 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

7. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

8. Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

9. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 21 Aralık 2020 ile 25 Aralık 2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu süre zarfı içerisinde üniversiteye yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bingöl Üniversitesi En Az Lise Mezunu 9 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanının tam metni için tıklayın.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu