Kamu Personel Alımıİşçi Alımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22 Temizlik ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22 Temizlik ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22 Temizlik ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Tablo 1

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

1 – 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2 – 18 yaşını tamamlamış olmak,

3 – Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4 – Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak,

5 – Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak tecilli veya muaf olmak),

6 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi:

1 – Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2 – 18-35 yaş arasında olmak.

3 – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahsız) Kartına sahip olmak, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4 – Kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak, (Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)

5 – Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

6 – Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (Merkez ve İlçeler) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

7 – Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

8 – Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9 – Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10 – Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek olan sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi:

1 – En az ilköğretim en çok lise ve dengi okul mezunu olmak,

2 – 18-35 yaş arasında olmak,

3 – Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

4 – Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (Merkez ve İlçeler) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5 – Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

6 – Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

7 – Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8 – Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek olan sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday sınav yapılmak üzere belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.ibu.edu.tr ) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 11.05.2020 Pazartesi günü saat: 13.00’da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi Kültür Merkezi Pembe Salonda yapılacaktır.

Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır. Kura çekim süreci https://youtu.be/A6WYuDjgV2M linkinden canlı yayınlanacaktır.

Sürekli İçi Alım Kurası; Noter tarafından belirtilen gün ve saatte, Üniversitemizce görevlendirilen personel, basın mensupları ile Üniversitemizde faaliyet gösteren sendikaların temsilci göndermeleri halinde sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla gerçekleşecektir.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.ibu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihi ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.ibu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonu tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.ibu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.ibu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların söz konusu belgeler ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu