Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli 12 Personel Alımı Yapıyor!

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli 12 Personel Alımı Yapıyor! Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı Detayları

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

11) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

12) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 7 gün içerisinde http//personelalimi.uludag.edu.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli 12 Personel Alımı İlanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu