Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı Kudüs Başkonsolosluğu Sözleşmeli 1 Sekreter Alımı İlanı – Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2020

T.C. KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Kudüs Başkonsolosluğu münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2020

Dışişleri Bakanlığı Kudüs Başkonsolosluğu Sözleşmeli 1 Sekreter Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

Başa dön tuşu