Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı Yapıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! Doku Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere 148 Sağlık Personeli alımı yapılıyor. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı - Tablo 1 Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı - Tablo 2

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Özel Şartlar
 •  2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 • Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
 •  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
 1. Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
 3. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
 4. Fotoğraf (1 adet) 5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
 5. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvurular, ilan resmi gazetede yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yoluyla başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu