Kamu Personel Alımı

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı Yayımladı!

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayan, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve ayrıca seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel, 2 Uzman Personel ve 2 Destek personeli olmak üzere toplam 5 personel alımı yapılacaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel, ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak.

Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Özel Şartlar

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

 1. a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
 3. YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 4. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak.

KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

 1. Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
 3. YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

Uzman Personel İçin Özel Şartlar

 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

 1. Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
 3. YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de
 4. yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 5. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; İktisat, Maliye,

 1. İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
 3. YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

Destek Personeli İçin Özel Şartlar

 Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı Özel Şartlar

Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı İçin KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

 1.  Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

 1. Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Kurumsal İletişim Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri

 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, tanıtım, içerik üreticiliği, kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi vb. kurumsal iletişim alanlarında deneyim sahibi olmak,
 • Tasarım yapabilmek,
 • Tanıtım materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, basın bülteni, gazete vb.) içerik hazırlayabilmek,
 • Kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilmek,
 • Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital platformlara hâkim olmak,
 • Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hâkim olmak,
 • Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,
 • Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
 • “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Büro Destek Personeli Alımı Özel Şartlar

Büro Destek Personeli Alımı İçin KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

 1. Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 Büro Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

 1.  Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2.  Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Büro Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri

 • Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
 • MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,
 • Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
 • Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,
 • İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
 • “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş ve Fotoğraf,
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı,
 4. KPSS Sonuç Belgesi,
 5. İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini gösterir SGK Hizmet dökümü,
 6. Uzman Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi,
 7. Adli Sicil Kaydı,
 8. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösterir belge,
 9. TC Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 10. Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belge.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 18 Ocak 2021 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu