Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak!

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak!
Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak!

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı

2022 yılı ile birlikte alım ilanına çıkan Kamu Üniversitelerinden birisi de Giresun Üniversitesi oldu. Giresun Üniversitesi yayımlamış olduğu resmi ilan ile birlikte en az lise mezunu olmak şartıyla KPSS taban puansız 21 Memur alımı yapacağını duyurdu.

KPSS taban puansız ;

Resmi Gazete’de yayımlanan alım ilanına göre, alımlar Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak ve başvuru yapan adaylardan herhangi bir KPSS puan türünde taban puan aranmayacak.

Başvuru şekli ve zamanı;

Adaylar başvurularını 26 Ocak – 9 Şubat 2022 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Büro Personeli, Sağlık Teknikeri,Hemşire, Destek Personeli, Temizlik , Bahçıvan  ve Röntgen Teknisyeni pozisyonlarında alımlar yapılacak.

Başvuru sırasında istenen belgeler ;

1. Başvuru formu (Üniversitenin web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

Sonuçların açıklanması ;

Alım ilanına göre Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır ve yerleştirme sonuçları Üniversitesinin web sitesinden 18 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir;

 

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak! Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak! Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı Yapacak!

Adaylardan aranan şartlar ;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Taban Puansız 21 Memur Alımı detayları için TIKLAYIN

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu