Kamu Personel AlımıMemur Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı İlanı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş kadrolara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Kadro Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Kadro Unvanı: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Kadro Derecesi: Dokuzuncu dereceli 7 kadro, Sekizinci dereceli 3 kadro

KPSS Puan Türü: Lisans – KPSS P3, Önlisans – KPSS P93, Ortaöğretim – KPSS P94

Kadro Sayısı: 10

I) Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2020 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 13/07/2020 tarihinde başlayıp, 17/07/2020 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) itibarıyla sona erecektir.

Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı olan 50 (elli) aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. 25/07/2020 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama sınavında başarılı olanlar için 21/09/2020 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

II) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1 – Türk vatandaşı olmak,

2 – Son başvuru günü olan 17/07/2020 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3 – Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6 – Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7 – ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu