Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı

Bakanlıklar kamu personel alım ilanlarına devam ederken, kamuda iş arayan binlerce vatandaşa bir güzel haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı yapacağını duyurdu ve ilgili alımın kılavuzu yayınlandı.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanına göre Avukat, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Tekniker , Destek Personeli ve Defterdarlık Uzman yardımcısı kadrolarında toplamda 386 memur alımı yapılacak.

KPSS ve taban puan şartı ;

Bakanlık tarafından yayımlanan alım ilanına göre alımlarda  adaylar mezuniyet durumlarına göre KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan türlerine göre giriş sınavına davet edilecek ve adaylarda taban puan olarak en az 70 puan istenecek. Söz konusu kadrolara alımlar yazılı sınav ile yapılacak.

Başvuru şekli ve zamanı ;

Adaylar sınav için başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden , 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında yapacak. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon ve bir görev yeri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Giriş sınav tarihi ve şekli;

Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kadro dağılımı, alım yapılacak kent ve kontenjan aşağıdaki gibidir ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Birçok Kadroda 386 Memur Alımı Yapacak! Kılavuz Yayınlandı!

Alım yapılacak pozisyonlar için adaylarda özel şartlar ile birlikte aşağıdaki genel şartlar aranıyor ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını

doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 sözleşmeli personel alım ilanı detayları ve özel şartlar için TIKLAYIN

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdar uzman yardımcısı alım ilanı detayları ve özel şartlar için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu