Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!
Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı 

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı yapacak. Kurumun kendi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği bünyesine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı pozisyonu için 11 personel alımı yapacak.

KPSS 70 puan şartı

Yayımlanan alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, İdari Memur kadrosuna başvuru için KPSS P3 ve KPSS P93 Puan türünden en az 70, Uzman Yardımcılığı için KPSS P3 puan türünden en az 70 engelli kadrosu için EKPSS P2 puan türünden en az 70 puan almaları şartı bulunuyor.

Başvuru şekli ve zamanı 

Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte 01.08.2022 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapabileceklerdir.

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!

Kadro dağılımı ve KPSS puan türleri

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!
Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak! Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak!
Başvuru şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
  • 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (engelli adaylar hariç)
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
  • TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Hizmet İhracatçıları Birliği Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı İlanının detaylarına ulaşmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz

https://www.hib.org.tr/Haber/161/personel-alimi-hk-

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu