Kamu Personel AlımıBelediye Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli 25 Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli 25 Personel Alımı İlanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli 25 Personel Alımı İlanı - Tablo 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 2. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 3. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
 4. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
 5. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Adaylar başvurularını 14 Aralık 2020 ile 18 Aralık 2020 tarihleri arasında yalnızca https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. İhtiyaç duyulması halinde adaylardan ekstra belge istenebilecektir. Posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu