Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 64 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 64 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS Puanıyla 64 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Yapılacak alımlarla ilgili kadrolar ve başvuru şartları belli oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 64 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! - Tablo 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 64 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! - Tablo 2

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
 •  Lisans mezunları için KPSSP3,Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 (B) grubu süresi geçmemiş sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü amirdir. İlgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa ettiğini ya da sözleşme yenilemediğini belgelendirenler 1 (bir) yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • İlanın adaylarda aranılan nitelikler kısmında belirtilen şartların belgelendirilmesi zorunludur.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ve SGK hizmet dökümü)
 • İstenilen alandaki eğitim belgesi
 • İstenilen alandaki sertifika

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 15 gün içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu