Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak!

Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak!
Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak!

Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı

Şanlıurfa’da hizmet veren Harran Üniversitesi kendi birimlerinde ve hastanelerinde istihdam edilmek üzere 12 farklı kadroda toplamda 107 memur alımı için resmi olarak ilan yayımladı.

KPSS en az 60 puan şartı ;

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan alması şartı aranıyor.

Başvuru şekli ve zamanı:

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını 11 – 26 Ocak 2022 tarihleri arasında, istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

Kadro dağılımı aşağıdaki gibidir ;

Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak! Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak! Kamu Hastanesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı Yapacak!

Genel şartlar aşağıdaki gibidir ;

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Başvuruların değerlendirilmesi ve açıklanması ;

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Harran Üniversitesi 12 Farklı Kadroda 107 Memur Alımı ilanı içinTIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu