1. Ana Sayfa
 2. Kamu Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!


Karadeniz Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere 38 sağlık personeli alımı yapılacak. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Detayları

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
 • 2018 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 23 Kasım 2020 tarihi ile 7 Aralık 2020 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Yorum Yap