Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli 82 Personel Alımı Yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli 82 Personel Alımı İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI

05.06.2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B Sözleşmeli personel alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı Hariç) ”Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli 82 Personel Alımı Düzeltme İlanı Detayları

1. Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

4. Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6. MÜRACATLAR; 12.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır.

7. SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde; başvuru işlemleri neticesinde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan Referans numarası ile takip edebileceklerdir.

8. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası.

2. 2018 KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası.

3. Nüfus cüzdanı örneği.

4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet Biyometrik vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).

5. Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1 – Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2 – Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Not 3 – Eczacı* kadrosuna başvuracakların dikkatine! “Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel ( sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

İLETİŞİM: (0462) 377 21 11 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 HAZİRAN AYI GÜNCEL MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu