Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!
MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerinde istihdam etmek üzere, farklı kadrolarda 12 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.  Alımlar “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

Başvuru Şekli ve Zamanı;

İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar ilan edilen pozisyonlara 10 – 24 Ocak 2022 tarihileri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KPSS şartı ;

Alımlar “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak. Başvuru için adaylar KPSS taban puanı aranmamaktadır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitenin web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (Sadece “3 No’lu Destek Personeli” unvanlı ilana başvuran adayların teslim etmeleri gerekmektedir. / E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
10. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.)

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler ;

MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Başvuru sonuçlarının duyurulması;

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitenin  web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak özellikler ;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek.

MSKÜ Farklı Kadrolarda 12 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu