Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara 38 sağlık personeli alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sağlık Personeli Alımı Detayları

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

Özel Şartlar

 1. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır),
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
 3. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi ve diğer belgeler (SGK hizmet dökümü detaylı),
 4. Kimlik Belgesi,
 5. 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanabileceklerdir. İlana başvurular Resmi Gazetede yayınlandıktan itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sağlık Personeli Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu