Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Sağlık personeli olarak çalışma göstermek isteyen kişiler müjde! Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 90 hemşire alımı yapılacağına değinildi. İlanla ilgili başvuru detayları belli oldu!

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar 

1 – Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 – Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4 – 657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5 – Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

6 – Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

7 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8 – Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

Özel Şartlar 

  • Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır
  • Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi
    ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır
  • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1 – Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir),
2 – Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3 – Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
4 – Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge),
5 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
6 – 1 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir. Başvurular yukarıda belirtilen belgelerle beraber Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

Başvuru Sonucu

KPSS Puanına göre sıralama yapılacak olup başvuru bittikten sonra 7 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar açıklanacaktır. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu