İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor! Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ve ayrıca Temizlik Hizmetleri Kadrolarında sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları 3

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru
  tarihi itibariyle mezun olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almıyor olmak.
 • Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve
  fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.
 • Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular başlamış olmakla beraber 5 (beş) iş günü içinde iskur.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da İŞKUR Müdürlüklerinden başvuru yapılacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı ilanının tam metni için tıklayın.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu