Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak!

Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak!
Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak!

Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, kendi birimlerinden ve Üniversite hastanesinde çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere KPSS taban puansız toplamda 110 memur alımı yapacağını açıkladı. 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın yapılacak alım kararı 12 Ocak 2022 Tarihli ve 31717 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başvuru şekli ve zamanı;

İlanda belirtilen özel ve genel şartları sağlayan adaylar başvurularını 12 – 26 Ocak 2022 tarihleri arasında, n www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapabilecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KPSS taban puan aranmıyor

Adaylardan mezun oldukları okul türüne göre (Lise , Önlisans , Lisans) KPSS puan türüne sahip olmaları aranırken, herhangi bir taban puan aranmıyor.

Başvuru sırasında istenen belgeler;

1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar” belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir.
5- Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir.
6- Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir;

Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak! Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak! Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı Yapacak!

İlan için yayınlanan genel şartlar aşağıdaki gibidir;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Pamukkale Üniversitesi KPSS Taban Puansız 110 Memur Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu