Kamu Personel Alımı

TÜBİTAK BİLGEM 23 Ar-Ge Personeli Alımı Yapıyor!

TÜBİTAK BİLGEM 23 Ar-Ge Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! Yürütülmekte ve yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 10 Ar-Ge Personeli alımı yapılacakken ayrıca Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirmesinden sorumlu 10 Ar-Ge Personeli alımı ve ayrıca Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme Faaliyetlerinde görev almak için 3 Ar-Ge Personeli alımı yapılacaktır. . Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu!

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 • TBTK.BİLGEM.UEKAE.2020-1 referans numaralı ilanda mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
Özel Şartlar

Yazılım Tasarım ve Geliştirmesi Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
 •  01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.
 • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 1. C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.
 2.  Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirmesi Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
 •  01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.
 • Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 1. Sayısal Devre Tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA tasarımı yapacak bilgiye sahip olmak.
 3. Elektronik devre tasarımı ve simülasyonu (Altium, HyperLynx vb ) programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
 • 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.
 • Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 1. C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 2. Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 3. Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 4. Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım (FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 5. Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı.
 • YÖK Mezun Belgesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar için güncel Transkript Belgesi.
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 6 Ocak 2021 ile 27 Ocak 2021 tarihleri arasında www.bilgem.tubitak.gov.tr adresi üzerinden iş başvuru sistemine kayıt olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru için özgeçmiş oluşturulurken istenilen tüm belgeleri sisteme yüklemek zorunludur. İş Başvuru Sistemi Yoluyla yapılan başvurular harici başvuru kabul edilmeyecektir. Bir aday en fazla 1 pozisyona başvuru yapabilecektir.

TÜBİTAK BİLGEM 23 Ar-Ge Personeli Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu