Kamu Personel Alımı

TÜBİTAK BİLGEM 90 Proje Personeli Alacak!

TÜBİTAK BİLGEM 90 Proje Personeli Alacak! TÜBİTAK, geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yeniliklerle milli hedeflere odaklanmış çalışma gösteren TÜBİTAK BİLGEM, kısmi süreli çalıştırılmak üzere 90 kısmı süreli aday araştırmacı alımı yapacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20.01.2021

TÜBİTAK BİLGEM 90 Proje Personeli Alacak! - Tablo 1 TÜBİTAK BİLGEM 90 Proje Personeli Alacak! - Tablo 2

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
Özel Şartlar
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak.
 2. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak.
 3.  C, C++, Java ya da Assembly programlama dilleri ile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
 4. Gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipc, vb.) konularında bilgi sahibi olmak.
 6. Multi-process, multi-thread uygulama geliştirmiş olmak.
 7. POSIX işletim sistemi arayüzü hakkında bilgi sahibi olmak.
 8. Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çekirdek modülü, aygıt sürücüsü ya da uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
 9. Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (React.js, Ember.js vb.) konularında bilgi sahibi olmak.
 10. Mikroservis mimarisinde uygulama geliştirmiş olmak.
 11. İşlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 12. İş modelleme yöntemleri, yönetişim mekanizmaları ve dilleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Güncel Öğrenci Belgesi (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı).
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru yapacak olan adayların 20 Ocak 2021 tarihine kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden iş başvuru sistemine kayıt olmaları gerekir. İş başvuru sistemi yoluyla yapılan başvurular harici başvurular kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK BİLGEM 90 Proje Personeli Alımı İlanının Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu