Kamu Personel AlımıMemur Alımı

Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı Yapacak!
Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı

Kamu Üniversitesi olan Uşak Üniversitesi bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 12 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre,alımlar KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

KPSS taban puan şartı ;

Uşak Üniversitesi en az lise mezunu 12 kamu personeli alımında adaylardan mezuniyet durumuna göre KPSS P93 yada KPSS p94 puan türü aranacak. Ayrıca adaylardan başvuru için taban puan 60 şartı aranıyor.

Başvuru şekli ve zamanı;

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28.12.2021 – 11.01.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, adaylar pozisyonlardan sadece bir ilana başvuru yapabilecekler.

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir ;

Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı Yapacak! Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Sonuçların açıklanması ;

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.

Müracaat koşulları ;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; Askerlik ile ilişiği bulunmamak
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar..

Uşak Üniversitesi En Az Lise Mezunu 12 Kamu Personeli Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu