Kamu Personel AlımıMemur Alımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 Öğretmen Alımı Yapıyor!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 Öğretmen Alımı İlanı Yayımlandı! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 9. dereceli kadrolara 35’i erkek, 5’i kadın 40 öğretmen alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 5. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 7. Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
 • Diploma,
 • Transkript,
 • Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),
 • Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu).

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvurular 18 Ocak 2021 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 Öğretmen Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu