Belediye Personel AlımıKamu Personel AlımıMemur Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alımı Yapıyor!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımlandı! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere KPSS En Az 60 puanla 75 İtfaiye eri alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alımı Detayları

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 • İlan edilen İtfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS B grubun sınavına girmiş olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunca olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının şartlarına uygun olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki değerlerle çıkarılmamış olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvurular 15 Şubat 2021 ile 19 Şubat 2021 tarihleri arasında imzalı Başvuru formu ve istenilen belgelerle beraber Belediyenin sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu