Memur Alımı

DSİ 35 Mühendis Alımı İlanı – Başvuru: 8 – 17 Ocak 2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Makina Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Elektrik Mühendisi veya Elektrik – Elektronik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Matematik Mühendisi ve Meteoroloji Mühendisi Alımı Yapacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 35 (otuz beş) adet Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

DSİ 35 Mühendis Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

Başa dön tuşu