Kamu Personel AlımıMemur Alımı

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı kadrosunda Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı Tablo 1 Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı Tablo 2

Başvuru Şartları Nelerdir?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  2. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
  5. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  6. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
  7. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)
  8. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
  9. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 30 Aralık 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup gibi yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu