Memur AlımıBelediye Personel Alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı KPSS 70 Puanla Memur Alımı Yapıyor!

Nevşehir Belediye Başkanlığı KPSS 70 Puanla Memur Alımı İlanı

Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS 70 Puanla Memur alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları belli oldu.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Nevşehir Belediye Başkanlığı farklı kadrolarda memur alımı yapıyor. İşte, alım yapılacak kadrolar:

 • Tahsildar 1 kişi,
 • Veznedar 1 kişi,
 • Bilgisayar İşletmeni 1 kişi,
 • Mutemet 1 kişi,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 kişi,
 • Memur 2 Kişi,
 • Zabıta Memuru 12 Kişi alım yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar 

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek.

Özel Şartlar

 •  İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 •  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 •  Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 •  Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 •  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını transkript dökümüyle belgelemek.
 •  Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6.  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7.  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 8.  Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe
 9.  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını gösterir belge.
 10. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru esnasında istenilen belgelerle beraber 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 4 Aralık 2020 tarihine kadar Belediyenin İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İlan hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu