ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!
ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!
ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

ÖSYM 33 Sözleşmeli Personel Alımı

ÖSYM 33 kamu personeli alımı yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında farklı unvanlarda 33 memur alımı gerçekleştirecektir. ÖSYM 33 memur alımı sonucunda işe yerleşen adaylar sözleşmeli statüde istihdam edilecektir. ÖSYM 33 kamu personeli alımı ilanına ait bütün detaylar bu haberde!

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Tarihleri

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 19.01.2023 – 02.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS SQL Server yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA – High Availability) ve Felaket Kurtarma (DRDisaster Recovery) süreçlerinde uzman ve Always-on, Logshipping teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı yedekleme araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak.

Tercihen;

a) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

b) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

c) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

ç) NoSQL (MongoDB,Redis,HBase vb.) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Veri depolama ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Powershell hakkında deneyim sahibi olmak.

2) Veri Tabanı Yöneticisi (2 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS SQL Server kurulum, sorun giderme ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, c) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, ç) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA- High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR- Disaster Recovery) süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak.

Tercihen;

a) Veri ambarı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında bilgi sahibi olmak,

c) NoSQL(MongoDB,Redis,HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3) Kıdemli İş Zekası Uzmanı (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

c) İleri düzeyde DAX, SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. iş zekası araçlarının kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. iş zekası araçlarını kullanarak proje geliştirmiş olmak,

e) Veri ambarı tasarımı, veri modelleme ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

f) Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) MCSE: Data Management and Analytics, MCSA: BI Reporting, MCSA: BI Development sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Veri madenciliği konsunda deneyim sahibi olmak,

c) R veya Phyton ile geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

d) NoSQL (MongoDB, Redis, HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4) İş Zekası Uzmanı (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

c) DAX, SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense vb. gibi iş zekası araçlarını kullanarak proje geliştirmiş olmak,

d) Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) MCSA: BI Reporting, MCSA: BI Development sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri ve veri ambarı konularında bilgi sahibi olmak,

c) NoSQL (MongoDB, Redis, HBase vb. ) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

5) Kıdemli Sistem Uzmanı (DevOps-Linux) (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi veya DevOps mühendisi olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Linux sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) veya DevSecOps konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Küme halinde sistemler ve uygulamalar mimarisinin tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda en az ikisinde tecrübe sahibi olmak, (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible, AWX, Nexus repository vb.)

d) Web Server kurulum, yapılandırma, yönetim konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)

e) Loglama araçları kurulum, yapılandırma, yönetim konusunda bilgi sahibi olmak, (Graylog, Logstash, Rsyslog, vb.)

f) Deployment araçlarının kurulumu, yapılandırması, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, (Bitbucket, Github, Gitlab, Jenkins, Bamboo, vb.)

g) Uygulama performansı konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Chef, Puppet, Ansible, Terraform v.b. otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum sağlayabilecek olup Container teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

6) Kıdemli Sistem Uzmanı (Microsoft) (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

 

a) Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı ve sanal sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri, Microsoft Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yükseltme ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange 2016-2019 server konularında kurulum, yapılandırma, güncelleme, yükseltme, sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2016, 2019, 2022) kurulumu,

yapılandırılması, yönetimi, yükseltilmesi, bakım, izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) VMware, HyperV vb. sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

ğ) Veri depolama ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı cihazlarının kurulum, yapılandırması ve yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

h) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak,

ı) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, c) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

7) Kıdemli Veri Depolama Uzmanı (1 Kişi – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network – SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

e) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

 

 

 

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

O İş Bu İş ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!