Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 Bin 740 Personel Alımı İlanları ( Türkiye Geneli )

Adalet Bakanlığı Türkiye Geneli 12 Bin 740 Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 Bin 740 Personel Alımı İlanları ( Türkiye Geneli )

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 Bin 740 Personel Alımı İlanları


Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 4 Bin 424 Personel Alımı İlanı

SÖZLEŞMELİ (657 sk.4/B) ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, TEKNİSYEN, AŞÇI, ŞOFÖR PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLÂNI

1) Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.071 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 1.169 sözleşmeli mübaşir (EK-l/B), 96 sözleşmeli şoför (EK-I/C), 58 sözleşmeli teknisyen (EK-l/D) ve 30 sözleşmeli aşçı (EK-l/E) olmak üzere toplam 4.424 personel alınacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 6 Bin 743 Personel Alımı İlanı

6743 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’ilncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 1 l'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumlan için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.126 infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169 destek personeli (şoför), 24 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 6.743 personel alımı yapılacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 1099 İcra Katibi Alımı İlanı

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1099 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 276 Personel Alımı İlanı

BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA AVUKAT, DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ), DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ), PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONLARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 171 Personel Alımı İlanı

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 17 Personel Alımı İlanı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 17 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.


Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 10 Mütercim Alımı İlanı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.

Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin İlanlar Cebinize Gelsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

YORUM EKLE