Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 17 Personel Alımı İlanı ( Çözümleyici Alımı )

Adalet Bakanlığı 17 Çözümleyici Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 17 Personel Alımı İlanı ( Çözümleyici Alımı )

T.C. ADALET BAKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 17 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az lisans mezunu olmak,

3) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

4) 2018-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

5) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

6) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

7) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici (1. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen yazılım tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)

ORM araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

Raporlama araçlarını (JasperReport, StyleReport vb.) etkin kullanabilmek,

Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri ambarı tasarımı, iş zekâsı ve istatistik alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Servisleri, REST ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3) Çözümleyici (2. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

MS İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sızma, zafiyet tarama, yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Büyük ölçekli veri merkezlerinin enerji veya iklimlendirme altyapıları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kimlik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İlanın tam metni ( www.adalet.gov.tr ) adresinde yer almaktadır.

Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin İlanlar Cebinize Gelsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

YORUM EKLE