Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 276 Personel Alımı İlanı ( Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu )

Adalet Bakanlığı Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 276 Personel Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 276 Personel Alımı İlanı ( Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu )

Adalet Bakanlığından:

BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA AVUKAT, DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ), DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ), PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONLARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır. 

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A - Avukat:

a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B - Destek Personeli (Hizmetli):

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C - Psikolog:

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

D - Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

E - Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

1- Baş vura Fonnu (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte ver alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 atlet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf vanıstırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (c-Dcvlct'tcn barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

Ayrıca;

Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

Başvurular 05/07/2019 tarihinde başlayıp, 19/07/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.

(Postadaki gecikmeler ve diner sebeplerle hu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belae ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan ve yerlerden sadece birine başıuru yapabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunanlar ile birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına başvuru yaparak sözlü sınavda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için ayrıca tercih alınacaktır.

Destek personeli (hizmetli) ve diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi) pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar başvuru formunda belirtilen yerlerden sadece birini tercih edeceklerdir.

(Örneğin; destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak aday başvuru formunda yer alan Merkez, Ankara Personel F.ğitim Merkezi veya Rize Personel Eğitim Merkezi mahallerinden sadece birine başvuru yapabilecektir. Yine destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak olan aday gerekli şartlan taşıması halinde dâhi diğer unvanlara (istatistikçi, avukat, psikolog vb.) başvuru yapamayacaktır.)

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin İlanlar Cebinize Gelsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aykut
Aykut - 1 hafta Önce

hem gardiyanlığa hem de bu ilandaki hizmetli görevine başvurursak başvurumuz geçersiz sayılır mı? acil cevap verir misiniz