Sözleşmeli Personel AlımıKamu Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Büro Personeli Alımı Yapıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Büro Personeli Alımı İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 Büro Personeli alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili genel ve özel şartlar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel ve Özel Şartlar 

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3 – Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6 – Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7 – 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

C) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

D) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, esas alınacaktır.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

1 – Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2 – Sınav Sonuç Belgeleri,

3 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4 – İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı
(E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

6 – Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü,

7 – Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

8 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

9 – Özgeçmiş,

10 – Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim sertifikası, katılım veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.

11 – Fotoğraf (1 Adet)

Başvuru Şekli 

Başvurular www.mgu.edu.tr adresi üzerinde bulunan başvuru formu doldurularak yukarıda istenilen belgelerle beraber Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu