Sözleşmeli Personel AlımıKamu Personel AlımıMemur Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Yeni yıl ve yeni bütçe doğrultusunda kamu kurumları personel ihtiyaçları doğrultusunda alımlar yaparken, Bakanlıklarda peş peş alım ilanları duyurmaya başladı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı için resmi olarak duyuruya çıktı.

KPSS ve mezuniyet şartı;

Lisans ve önlisans mezunlarının başvuruları kabul edilecek olup, Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) en az 60 puan alma şartı aranıyor. Alımlar KPSS puanı baz alınarak yapılacak.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvurular 11/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İlşim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar çalışmak istedikleri il tercihi yapacaklar

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak il tercihi yapmaları önem arz etmektedir.

Alım yapılacak şehirler aşağıdaki gibidir ;

Önlisans

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Lisans ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım için aranan özel şartlar ile birlikte adaylardan aşağıdaki genel şartlar aranmaktadır. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin;“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
·   Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
·   Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
·   Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
g) Askerlik durumu itibariyle;
·   Askerlikle ilgisi bulunmamak
·   Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sonuçların açıklanması ; 

Adayların; başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alanlardan başlanarak, ilan edilen birimlerin karşılarındaki boş kadrolara asil yerleştirmesi yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek adayların listesi, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığımızın www.csb.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak duyurulacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ilanı detayları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz ;

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=60ff2377-c1a6-4b99-896a-004cab40beed

Google News

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu