Sözleşmeli Personel Alımı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü kapsamında istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapılacağına değinildi. İşte, detaylar…

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılıyor? 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 ayrı kadroda personel alımı yapılacağına yer verdi. İşte, alım yapılacak kadrolar:

 • Programcı,
 • Destek Personeli,
 • Büro Personeli kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 10.  Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve Lise mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

 • 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
 • Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

Başvuru Şekli ve Zamanı 

Başvurular Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün süreyle devam edecektir. Adaylar başvurularını istenen belgelerle beraber Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192180 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP adresine şahsen yapmaları gerekmektedir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu