Siirt Üniversitesi 31 Personel Alımı Yapacak! Mülakat Yok!

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Siirt Üniversitesi 31 Personel Alımı Yapacak!
Siirt Üniversitesi 31 Personel Alımı Yapacak!

Siirt Üniversitesi 31 Personel Alımı

Siirt Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Siirt Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alımı duyurusunu Resmi Gazete’de duyurdu. Siirt Üniversitesi 31 kamu personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Siirt Üniversitesi memur alımı için aranan şartlar da belirlendi. Siirt Üniversitesi 31 kamu personeli alımı detayları bu haberde.

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından 31 (otuz bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Siirt Üniversitesi Personel Alımı Kadro Dağılımı

Siirt Üniversitesi 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31 (otuz bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022- 22.11.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Özel Şartlar

VETERİNER HEKİM

1. Veteriner Fakültesi mezunu olmak,
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Suni tohumlama belgesine sahip olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak, Laboratuvar , Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
5. Üniversitemiz Küçükbaş Hayvanlarda Sperma Üretim Merkezinde görevlendirilecektir.
Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

1. Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri
yapmakla yükümlüdür.
SAĞLIK TENİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

1. Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans Programından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

1. Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Elektrik-elektronik ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ

1. Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi veya Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Sıhhi Tesisat ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

LABORANT

1. Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim veren Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Ön lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Görevlendirildiği alandaki hayvanların bakımından ve ortamın temizliğinden sorumludur. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
BÜRO PERSONELİ

1. Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Lisans P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmalığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
5.Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından
verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
DESTEK PERSONELİ (HAYVAN BAKICISI)

1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.,
5. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
6.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7.Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak.
8. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
9. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

DESTEK PERSONELİ (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)

1. Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik Programı Ön lisansı mezunu olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Önlisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
4. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
6. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
7. 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak,
8. Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15: 85 kg ve en az 70-13:57 kg olmalıdır.
9. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
10. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

Siirt Üniversitesi 31 Personel Alımı kılavuzu için tıklayın.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

O İş Bu İş ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!